Roskapostin välttämiseksi käytä sähköpostiosoitteiden merkitsemiseksi makroa <<MailTo(Etunimi DOT Sukunimi AT example DOT com)>>.