Kategorioiden käyttäminen helpottaa tiedon järjestämistä.