WikiJmeno je slovo složené ze dvou nebo více slov, kde každé samostatné podslovo začíná velkým písmenem - CammelCase.