Kategorijų naudojimas padeda organizuoti informaciją.