Hvis du velger "Norsk" i Språkinnstilling i din BrukerProfil er menyene også på norsk.