Med {{attachement:minfil.txt}} kan du lenke til et vedlegg. Du bruker lenken for å laste opp vedlegget.