Gunakan WikiName daripada URL ketika menghubungkan halaman yang ada di dalam wiki.