User agent %
Mozilla/5.0 85.65
bingbot/2.0 3.98
MSIE 9.0 1.47
Opera/9.80 1.20
ltx71 1.14
MSIE 6.0 1.05
CCBot/2.0 0.85
YandexBot/3.0 0.81
Mozilla/4.0 0.71
SemrushBot/1~bl 0.59
Others 2.55