Hint: Add your favorite pages to your navibar. See your Quicklinks list in your user preferences.

2017-08-15
[DIFF] 16:07 [INFO] 2620:101:f000:700:edbf:438c:7334:b6f7 My windows environment variable was called "Path", windows doesn't complain but pycuda looks for "PATH"
2017-08-03
[DIFF] 17:21 [INFO] AndreasKloeckner [1]
108-216-157-17 [2-3]
#01 Revert to revision 78.
2017-07-24
[DIFF] 03:06 [INFO] AndreasKloeckner Revert to revision 3.
2017-07-19
[DIFF] 15:26 [INFO] AndreasKloeckner [1]
2a02:8108:45c0:b381:a92a:d5b4:a97c:317 [2]
#01 Revert to revision 72.
2017-07-14
[DIFF] 18:28 [INFO] AndreasKloeckner
2017-06-08
[DIFF] 16:12 [INFO] AndreasKloeckner [1-2]
2017-05-18
[DIFF] 23:46 [INFO] cpe-66-27-75-89 newer website for portable opencl
[DIFF] 20:44 [INFO] cpe-66-27-75-89

[DIFF]

En az bir yedek versiyonu kayıtlı eski sayfaları belirtir (yazar farkı için tıklayınız)

[UPDATED]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra düzenlenmiş sayfaları belirtir (imleyici farkı için tıklayınız)

[NEW]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra oluşturulup üzerinde düzenleme yapılmamış sayfaları belirtir

[DELETED]

Silinen sayfaları belirtir

/!\

Bir düzenleme çakışması oluştuğunu belirtir. Lütfen problemli paragrafları birleştirerek bu sorunu çözün.


Bu sayfa wiki üzerinde gerçekleşen en son düzenlemelerin bir listesini içerir.

Daha fazla sistem bilgisine SistemBilgisi sayfasından ulaşabilirsiniz. Diğer wiki'ler üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler için WikiSites/Aggregation sayfasına bakınız.