Hint: Edit the FortuneCookies page to display randomly selected wisdom here.

2018-01-19
[DIFF] 18:26 [INFO] AndreasKloeckner [1-5]
2017-12-30
[DIFF] 17:46 [INFO] AndreasKloeckner [1]
ool-2f127766 [2]
#01 Revert to revision 77.
2017-12-28
[DIFF] 17:32 [INFO] AndreasKloeckner [1-2]
2017-12-27
[DIFF] 04:17 [INFO] AndreasKloeckner Revert to revision 3.
2017-12-07
[DELETED] 05:53 [INFO] AndreasKloeckner
2017-11-30
[DIFF] 00:49 [INFO] 2601:186:201:720c:5d98:85d9:d5c1:d2ad [1-2] #01 Please add the input (noisyImage.jpg) and expected output (medianFilter-OpenCL .jpg) to the attachments page of this wiki.
#02 scipy.misc.imread has been deprecated. Their docs say to use imageio instead: https://docs.scipy.o rg/doc/scipy/referen ce/generated/scipy.m isc.imread.html#scip y.misc.imread https://imageio.gith ub.io/
2017-11-29
[DIFF] 16:51 [INFO] AndreasKloeckner [1]
toroon017sw-lp130-05-69-158-154-249 [2]
#01 Revert to revision 51.

[DIFF]

En az bir yedek versiyonu kayıtlı eski sayfaları belirtir (yazar farkı için tıklayınız)

[UPDATED]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra düzenlenmiş sayfaları belirtir (imleyici farkı için tıklayınız)

[NEW]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra oluşturulup üzerinde düzenleme yapılmamış sayfaları belirtir

[DELETED]

Silinen sayfaları belirtir

/!\

Bir düzenleme çakışması oluştuğunu belirtir. Lütfen problemli paragrafları birleştirerek bu sorunu çözün.


Bu sayfa wiki üzerinde gerçekleşen en son düzenlemelerin bir listesini içerir.

Daha fazla sistem bilgisine SistemBilgisi sayfasından ulaşabilirsiniz. Diğer wiki'ler üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler için WikiSites/Aggregation sayfasına bakınız.