Hint: Get email notification when this page changes, by clicking Subscribe.

2016-09-28
[DIFF] 19:36 [INFO] 2a02:908:1061:39a0:7dc5:745:57b7:2917 [1-2]
2016-09-09
[DIFF] 04:43 [INFO] 189-212-238-15
2016-09-03
[DIFF] 17:23 [INFO] 93-51-227-140
2016-08-22
[DIFF] 16:25 [INFO] AndreasKloeckner
2016-08-18
[DIFF] 23:26 [INFO] AndreasKloeckner [1-2]
2016-08-10
[DIFF] 08:51 [INFO] 226 [1-5] #05 short note: everything works in OSX 10.11.6
2016-08-06
[DIFF] 18:39 [INFO] AndreasKloeckner [1]
hst-225-132 [2]
#01 Revert to revision 48.

[DIFF]

En az bir yedek versiyonu kayıtlı eski sayfaları belirtir (yazar farkı için tıklayınız)

[UPDATED]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra düzenlenmiş sayfaları belirtir (imleyici farkı için tıklayınız)

[NEW]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra oluşturulup üzerinde düzenleme yapılmamış sayfaları belirtir

[DELETED]

Silinen sayfaları belirtir

/!\

Bir düzenleme çakışması oluştuğunu belirtir. Lütfen problemli paragrafları birleştirerek bu sorunu çözün.


Bu sayfa wiki üzerinde gerçekleşen en son düzenlemelerin bir listesini içerir.

Daha fazla sistem bilgisine SistemBilgisi sayfasından ulaşabilirsiniz. Diğer wiki'ler üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler için WikiSites/Aggregation sayfasına bakınız.