Hint: Search for multiple words, just like Google. See also HelpOnSearching.

2016-12-07
[DELETED] 06:23 [INFO] AndreasKloeckner [1]
185 [2]
2016-12-01
[DIFF] 19:20 [INFO] vc-nat-gp-s-41-13-8-182
2016-11-28
[DIFF] 23:07 [INFO] AndreasKloeckner
2016-11-12
[DIFF] 16:13 [INFO] 2a02:8108:8b40:3b90:dc3b:73db:29ca:31f9
2016-11-03
[DIFF] 05:42 [INFO] x1-6-a4-2b-8c-8d-88-78 Ubuntu 16.04 has CUDA support in official repos
2016-10-26
[DIFF] 15:24 [INFO] mobile-130-126-255-108
2016-10-13
[DIFF] 22:21 [INFO] AndreasKloeckner [1-2]

[DIFF]

En az bir yedek versiyonu kayıtlı eski sayfaları belirtir (yazar farkı için tıklayınız)

[UPDATED]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra düzenlenmiş sayfaları belirtir (imleyici farkı için tıklayınız)

[NEW]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra oluşturulup üzerinde düzenleme yapılmamış sayfaları belirtir

[DELETED]

Silinen sayfaları belirtir

/!\

Bir düzenleme çakışması oluştuğunu belirtir. Lütfen problemli paragrafları birleştirerek bu sorunu çözün.


Bu sayfa wiki üzerinde gerçekleşen en son düzenlemelerin bir listesini içerir.

Daha fazla sistem bilgisine SistemBilgisi sayfasından ulaşabilirsiniz. Diğer wiki'ler üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler için WikiSites/Aggregation sayfasına bakınız.