Hint: Search for multiple words, just like Google. See also HelpOnSearching.

2017-11-06
[DIFF] 16:53 [INFO] 103
2017-11-04
[DIFF] 21:34 [INFO] cpe-76-171-18-160
2017-10-28
[DIFF] 14:03 [INFO] AndreasKloeckner
2017-09-29
[DIFF] 13:13 [INFO] webmail /usr/local/bin/ipyth on:6: DeprecationWarning: codepy.cgen is deprecated. Use the separate 'cgen' module instead, see the Python package index.
2017-09-28
[DIFF] 09:23 [INFO] webmail Once --> One?
2017-09-26
[DIFF] 10:23 [INFO] unknown-62-221-5-234 Add Xilinx OpenCL implementation.
2017-09-19
[DIFF] 02:57 [INFO] AndreasKloeckner Revert to revision 75.

[DIFF]

En az bir yedek versiyonu kayıtlı eski sayfaları belirtir (yazar farkı için tıklayınız)

[UPDATED]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra düzenlenmiş sayfaları belirtir (imleyici farkı için tıklayınız)

[NEW]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra oluşturulup üzerinde düzenleme yapılmamış sayfaları belirtir

[DELETED]

Silinen sayfaları belirtir

/!\

Bir düzenleme çakışması oluştuğunu belirtir. Lütfen problemli paragrafları birleştirerek bu sorunu çözün.


Bu sayfa wiki üzerinde gerçekleşen en son düzenlemelerin bir listesini içerir.

Daha fazla sistem bilgisine SistemBilgisi sayfasından ulaşabilirsiniz. Diğer wiki'ler üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler için WikiSites/Aggregation sayfasına bakınız.