Tule so vse sistemske informacije o tem vikiju:

Python Version
2.7.12+ (default, Sep 1 2016, 20:27:38) [GCC 6.2.0 20160927]
MoinMoin Version
Release 1.9.7 [Revision release]