Tule so vse sistemske informacije o tem vikiju:

Python Version
2.7.15 (default, May 1 2018, 05:55:50) [GCC 7.3.0]
MoinMoin Version
Release 1.9.9 [Revision release]