Tule so vse sistemske informacije o tem vikiju:

Python Version
2.7.12+ (default, Nov 22 2016, 00:48:54) [GCC 6.2.1 20161119]
MoinMoin Version
Release 1.9.7 [Revision release]