Tips: Få epost när den här sidan ändras genom att klicka på Subscribe.

2016-12-07
[DELETED] 06:23 [INFO] AndreasKloeckner [1]
185 [2]
2016-12-01
[DIFF] 19:20 [INFO] vc-nat-gp-s-41-13-8-182
2016-11-28
[DIFF] 23:07 [INFO] AndreasKloeckner
2016-11-12
[DIFF] 16:13 [INFO] 2a02:8108:8b40:3b90:dc3b:73db:29ca:31f9
2016-11-03
[DIFF] 05:42 [INFO] x1-6-a4-2b-8c-8d-88-78 Ubuntu 16.04 has CUDA support in official repos
2016-10-26
[DIFF] 15:24 [INFO] mobile-130-126-255-108
2016-10-13
[DIFF] 22:21 [INFO] AndreasKloeckner [1-2]

[DIFF]

markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för en författardiff)

[UPDATED]

markerar sidor som har redigerats efter att du sist satte ett bokmärke (klicka för en bokmärkesdiff)

[NEW]

markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades

[DELETED]

markerar borttagning av sida


Den här sidan innehåller en lista över nyligen gjorda ändringar i den här wikin. This page contains a list of recent changes in this wiki.

Mer systeminformation finns på sidan SystemInfo. För ändringar i andra wikis, se WikiSites/Aggregation.