Redigera sidan LyckoKakor för att visa slumpmässigt vald visdom här.

2017-08-15
[DIFF] 16:07 [INFO] 2620:101:f000:700:edbf:438c:7334:b6f7 My windows environment variable was called "Path", windows doesn't complain but pycuda looks for "PATH"
2017-08-03
[DIFF] 17:21 [INFO] AndreasKloeckner [1]
108-216-157-17 [2-3]
#01 Revert to revision 78.
2017-07-24
[DIFF] 03:06 [INFO] AndreasKloeckner Revert to revision 3.
2017-07-19
[DIFF] 15:26 [INFO] AndreasKloeckner [1]
2a02:8108:45c0:b381:a92a:d5b4:a97c:317 [2]
#01 Revert to revision 72.
2017-07-14
[DIFF] 18:28 [INFO] AndreasKloeckner
2017-06-08
[DIFF] 16:12 [INFO] AndreasKloeckner [1-2]
2017-05-18
[DIFF] 23:46 [INFO] cpe-66-27-75-89 newer website for portable opencl
[DIFF] 20:44 [INFO] cpe-66-27-75-89

[DIFF]

markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för en författardiff)

[UPDATED]

markerar sidor som har redigerats efter att du sist satte ett bokmärke (klicka för en bokmärkesdiff)

[NEW]

markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades

[DELETED]

markerar borttagning av sida


Den här sidan innehåller en lista över nyligen gjorda ändringar i den här wikin. This page contains a list of recent changes in this wiki.

Mer systeminformation finns på sidan SystemInfo. För ändringar i andra wikis, se WikiSites/Aggregation.