Pomocí tlačítka "Check Spelling" si můžete nechat provést kontrolu pravoůisu. Důležité: Do slovníku přidávejte pouze slova, jejichž správným pravopisem jste si absolutně jisti.

2018-01-19
[DIFF] 18:26 [INFO] AndreasKloeckner [1-5]
2017-12-30
[DIFF] 17:46 [INFO] AndreasKloeckner [1]
ool-2f127766 [2]
#01 Revert to revision 77.
2017-12-28
[DIFF] 17:32 [INFO] AndreasKloeckner [1-2]
2017-12-27
[DIFF] 04:17 [INFO] AndreasKloeckner Revert to revision 3.
2017-12-07
[DELETED] 05:53 [INFO] AndreasKloeckner
2017-11-30
[DIFF] 00:49 [INFO] 2601:186:201:720c:5d98:85d9:d5c1:d2ad [1-2] #01 Please add the input (noisyImage.jpg) and expected output (medianFilter-OpenCL .jpg) to the attachments page of this wiki.
#02 scipy.misc.imread has been deprecated. Their docs say to use imageio instead: https://docs.scipy.o rg/doc/scipy/referen ce/generated/scipy.m isc.imread.html#scip y.misc.imread https://imageio.gith ub.io/
2017-11-29
[DIFF] 16:51 [INFO] AndreasKloeckner [1]
toroon017sw-lp130-05-69-158-154-249 [2]
#01 Revert to revision 51.

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky

[RENAMED]

značka pro přejmenované stránky

[CONFLICT]

Došlo k editačnímu konfliktu, zjednejte prosím nápravu (sloučením verzí dotčeného odstavce do jedné).


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki.

Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.