Jednoduše napiště adresu (http://www.example.net). Wiki už vytvoří odkaz automaticky.

2017-08-15
[DIFF] 16:07 [INFO] 2620:101:f000:700:edbf:438c:7334:b6f7 My windows environment variable was called "Path", windows doesn't complain but pycuda looks for "PATH"
2017-08-03
[DIFF] 17:21 [INFO] AndreasKloeckner [1]
108-216-157-17 [2-3]
#01 Revert to revision 78.
2017-07-24
[DIFF] 03:06 [INFO] AndreasKloeckner Revert to revision 3.
2017-07-19
[DIFF] 15:26 [INFO] AndreasKloeckner [1]
2a02:8108:45c0:b381:a92a:d5b4:a97c:317 [2]
#01 Revert to revision 72.
2017-07-14
[DIFF] 18:28 [INFO] AndreasKloeckner
2017-06-08
[DIFF] 16:12 [INFO] AndreasKloeckner [1-2]
2017-05-18
[DIFF] 23:46 [INFO] cpe-66-27-75-89 newer website for portable opencl
[DIFF] 20:44 [INFO] cpe-66-27-75-89

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky

[RENAMED]

značka pro přejmenované stránky

[CONFLICT]

Došlo k editačnímu konfliktu, zjednejte prosím nápravu (sloučením verzí dotčeného odstavce do jedné).


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki.

Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.