OhjeSisältö > OhjeKehittäjille

MoinMoin ei olisi nykyisen kaltainen, monipuolinen wiki-ohjelmisto ilman käyttäjien ja kehittäjien apua. MoinMoinin ohjelmointiin on käytetty Python-ohjelmointikieltä 1 ja versionhallintaohjelmistona toimii Mercurial2. Lisätietoja MoinMoinin lähdekoodista ja muista kehittäjiä koskevista asioista löytyy englannin kielellä MoinMoin-ohjelmiston kotisivulta: MoinDev.

Voit auttaa MoinMoinin kehittämisessä eri tavoin:


  1. Python-ohjelmointikielen kotisivu: http://www.python.org/ (1)

  2. Mercurial-versionhallintaohjelmiston kotisivu: http://www.selenic.com/mercurial/ (2)