User agent %
Mozilla/5.0 85.75
bingbot/2.0 3.96
MSIE 9.0 1.47
Opera/9.80 1.20
ltx71 1.06
MSIE 6.0 1.06
CCBot/2.0 0.82
YandexBot/3.0 0.81
Mozilla/4.0 0.71
SemrushBot/1~bl 0.60
Others 2.55