User agent %
Mozilla/5.0 86.67
bingbot/2.0 3.79
MSIE 9.0 1.58
Opera/9.80 1.26
MSIE 6.0 1.12
CCBot/2.0 0.82
YandexBot/3.0 0.80
Mozilla/4.0 0.72
SemrushBot/1~bl 0.64
coccoc/1.0 0.39
Others 2.21