User agent %
Mozilla/5.0 85.67
bingbot/2.0 3.98
MSIE 9.0 1.46
Opera/9.80 1.19
ltx71 1.13
MSIE 6.0 1.05
CCBot/2.0 0.87
YandexBot/3.0 0.81
Mozilla/4.0 0.71
SemrushBot/1~bl 0.59
Others 2.54