User agent %
Mozilla/5.0 86.99
bingbot/2.0 3.41
MSIE 9.0 1.62
Opera/9.80 1.29
MSIE 6.0 1.15
YandexBot/3.0 0.80
Mozilla/4.0 0.72
CCBot/2.0 0.71
SemrushBot/1~bl 0.66
coccoc/1.0 0.40
Others 2.24