User agent %
Mozilla/5.0 85.81
bingbot/2.0 3.96
MSIE 9.0 1.48
Opera/9.80 1.19
MSIE 6.0 1.06
ltx71 1.03
YandexBot/3.0 0.81
CCBot/2.0 0.80
Mozilla/4.0 0.70
SemrushBot/1~bl 0.60
Others 2.55

此页的英文版本:EventStats/UserAgents