User agent %
Mozilla/5.0 83.71
bingbot/2.0 4.35
CCBot/2.0 1.95
ltx71 1.45
Opera/9.80 1.17
YandexBot/3.0 1.04
MSIE 9.0 0.95
SemrushBot/1.1~bl 0.76
Mozilla/4.0 0.75
MSIE 6.0 0.71
Others 3.15

此页的英文版本:EventStats/UserAgents