כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2018-01-19
[DIFF] 18:26 [INFO] AndreasKloeckner [1-5]
2017-12-30
[DIFF] 17:46 [INFO] AndreasKloeckner [1]
ool-2f127766 [2]
#01 Revert to revision 77.
2017-12-28
[DIFF] 17:32 [INFO] AndreasKloeckner [1-2]
2017-12-27
[DIFF] 04:17 [INFO] AndreasKloeckner Revert to revision 3.
2017-12-07
[DELETED] 05:53 [INFO] AndreasKloeckner
2017-11-30
[DIFF] 00:49 [INFO] 2601:186:201:720c:5d98:85d9:d5c1:d2ad [1-2] #01 Please add the input (noisyImage.jpg) and expected output (medianFilter-OpenCL .jpg) to the attachments page of this wiki.
#02 scipy.misc.imread has been deprecated. Their docs say to use imageio instead: https://docs.scipy.o rg/doc/scipy/referen ce/generated/scipy.m isc.imread.html#scip y.misc.imread https://imageio.gith ub.io/
2017-11-29
[DIFF] 16:51 [INFO] AndreasKloeckner [1]
toroon017sw-lp130-05-69-158-154-249 [2]
#01 Revert to revision 51.

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.