כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2017-11-06
[DIFF] 16:53 [INFO] 103
2017-11-04
[DIFF] 21:34 [INFO] cpe-76-171-18-160
2017-10-28
[DIFF] 14:03 [INFO] AndreasKloeckner
2017-09-29
[DIFF] 13:13 [INFO] webmail /usr/local/bin/ipyth on:6: DeprecationWarning: codepy.cgen is deprecated. Use the separate 'cgen' module instead, see the Python package index.
2017-09-28
[DIFF] 09:23 [INFO] webmail Once --> One?
2017-09-26
[DIFF] 10:23 [INFO] unknown-62-221-5-234 Add Xilinx OpenCL implementation.
2017-09-19
[DIFF] 02:57 [INFO] AndreasKloeckner Revert to revision 75.

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.