כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2018-09-16
[DIFF] 21:16 [INFO] 130 cd to dir not file
2018-09-10
[DIFF] 01:07 [INFO] AndreasKloeckner Attachment 'synaccess-np1601-ma nual.pdf' deleted.
2018-08-21
[DIFF] 19:43 [INFO] AndreasKloeckner
2018-07-19
[DIFF] 17:39 [INFO] 12 typo corrected
[DIFF] 05:54 [INFO] 219 [1-2]
2018-06-28
[DIFF] 16:02 [INFO] AndreasKloeckner [1]
ip68-96-83-168 [2]
#01 Revert to revision 81.
[DIFF] 05:48 [INFO] mr-urb-183-236 [1-2]
2018-06-20
[DELETED] 14:21 [INFO] AndreasKloeckner [1]
2620:cc:8000:1d84:68bf:d895:a533:1e4e [2]
2018-06-01
[DIFF] 21:53 [INFO] 204-235-114

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.