User agent %
Mozilla/5.0 86.86
bingbot/2.0 3.57
MSIE 9.0 1.60
Opera/9.80 1.28
MSIE 6.0 1.14
YandexBot/3.0 0.80
CCBot/2.0 0.75
Mozilla/4.0 0.72
SemrushBot/1~bl 0.65
coccoc/1.0 0.39
Others 2.23