Hint: Set your pages language with #language en processing instruction. See also HelpOnLanguages.

2018-01-19
[DIFF] 18:26 [INFO] AndreasKloeckner [1-5]
2017-12-30
[DIFF] 17:46 [INFO] AndreasKloeckner [1]
ool-2f127766 [2]
#01 Revert to revision 77.
2017-12-28
[DIFF] 17:32 [INFO] AndreasKloeckner [1-2]
2017-12-27
[DIFF] 04:17 [INFO] AndreasKloeckner Revert to revision 3.
2017-12-07
[DELETED] 05:53 [INFO] AndreasKloeckner
2017-11-30
[DIFF] 00:49 [INFO] 2601:186:201:720c:5d98:85d9:d5c1:d2ad [1-2] #01 Please add the input (noisyImage.jpg) and expected output (medianFilter-OpenCL .jpg) to the attachments page of this wiki.
#02 scipy.misc.imread has been deprecated. Their docs say to use imageio instead: https://docs.scipy.o rg/doc/scipy/referen ce/generated/scipy.m isc.imread.html#scip y.misc.imread https://imageio.gith ub.io/
2017-11-29
[DIFF] 16:51 [INFO] AndreasKloeckner [1]
toroon017sw-lp130-05-69-158-154-249 [2]
#01 Revert to revision 51.

[DIFF]

обозначава по-стари страници, за които съществува поне един съхранен архив (натиснете за разлики по автори)

[UPDATED]

обозначава страници, редактирани след като сте поставили Вашата отметка (натиснете за разлики по отметки)

[NEW]

обозначава нови страници, създадени след като сте поставили Вашата отметка, и които не са били редактирани след създаването им

[DELETED]

обозначава изтривания на страници


Тази страница съдържа списък с последните промени в това уики.

Повече системна информация има на SystemInfo. За промените по други уикита вижте WikiSites/Aggregation.