Використання Категорія допомагає впорядкувати інформацію.