Користећи attachment:мојадатотека.txt можете направити везу до прилога (или користити везу да пружите прилог).