Коришћење Категорија помаже у организацији података.