User agent %
Mozilla/5.0 86.99
bingbot/2.0 3.41
MSIE 9.0 1.61
Opera/9.80 1.29
MSIE 6.0 1.14
YandexBot/3.0 0.81
CCBot/2.0 0.73
Mozilla/4.0 0.72
SemrushBot/1~bl 0.66
coccoc/1.0 0.39
Others 2.24