Paspaudę „Check Spelling“ galite inicijuoti rašybos patikrinimą.-Į žodyną nežinomus žodžius pridėkite tik tuomet, kai esate visiškai įsitikinę, jog jie yra teisingai parašyti.