User agent %
Mozilla/5.0 90.20
Opera/9.80 1.70
bingbot/2.0 1.31
MSIE 6.0 1.04
Mozilla/4.0 0.81
CCBot/2.0 0.81
SemrushBot/0.99~bl 0.81
coccoc/1.0 0.73
MSIE 9.0 0.54
YandexBot/3.0 0.41
Others 1.65