User agent %
Mozilla/5.0 84.26
coccoc/1.0 4.43
SemrushBot/0.99~bl 3.39
MSIE 6.0 2.20
CCBot/2.0 2.05
bingbot/2.0 0.66
MSIE 9.0 0.63
Mozilla/4.0 0.61
YandexBot/3.0 0.24
XoviBot/2.0 0.21
Others 1.31