User agent %
Mozilla/5.0 86.14
MSIE 9.0 3.93
CCBot/2.0 2.16
Opera/9.80 1.49
bingbot/2.0 1.30
MSIE 6.0 0.95
Mozilla/4.0 0.73
SemrushBot/0.99~bl 0.71
coccoc/1.0 0.64
YandexBot/3.0 0.39
Others 1.55