User agent %
Mozilla/5.0 89.99
Opera/9.80 1.65
bingbot/2.0 1.30
CCBot/2.0 1.19
MSIE 6.0 1.01
Mozilla/4.0 0.79
SemrushBot/0.99~bl 0.78
coccoc/1.0 0.71
MSIE 9.0 0.53
YandexBot/3.0 0.41
Others 1.64