Hint: Search for multiple words, just like Google. See also HelpOnSearching.

2015-01-18
[DIFF] 22:43 [INFO] AndreasKloeckner
2015-01-17
[DIFF] 16:39 [INFO] ::ffff:84 Fixed URL for Apple OpenCL Documentation
[DIFF] 06:03 [INFO] ::ffff:100 added notes for some issues I encountered
2015-01-16
[DIFF] 19:06 [INFO] AndreasKloeckner
[DIFF] 12:08 [INFO] ::ffff:87 Updates for OSX 10.10.1
2015-01-14
[DIFF] 23:18 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:213 [2]
#01 Revert to revision 3.
#02 USA
2015-01-10
[DELETED] 19:19 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:80 [2]
2014-12-16
[DIFF] 14:18 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:5 [2]
#01 Revert to revision 54.
[DIFF] 11:20 [INFO] Antispam subsystem
2014-12-15
[DIFF] 23:23 [INFO] ::ffff:205 Dec 15, 2014: bugfix for CUDA v4.0+: remove .set_block_shape() calls, move x_block into prepared_call(). removed block from prepare() call.
[DIFF] 22:37 [INFO] ::ffff:205 Dec 15, 2012: bugfix: replace gpu_array.attr("gpud ata") with gpu_array.attr("ptr" )
[DIFF] 22:34 [INFO] ::ffff:205 Dec 15, 2014: updated prepare() and prepared_call() to CUDA v4.0+ calling convention
[DIFF] 22:29 [INFO] ::ffff:205 remove extraneous period at top of file
[DIFF] 22:27 [INFO] ::ffff:205 bugfix: convert grid, block arguments from list to tuple
[DIFF] 22:22 [INFO] ::ffff:205 Dec 15, 2014. fixed segfault by changing copy.src_pitch to copy.dst_pitch and copy.src_height to copy.dst_height in array_to_numpy3d().

[DIFF]

En az bir yedek versiyonu kayıtlı eski sayfaları belirtir (yazar farkı için tıklayınız)

[UPDATED]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra düzenlenmiş sayfaları belirtir (imleyici farkı için tıklayınız)

[NEW]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra oluşturulup üzerinde düzenleme yapılmamış sayfaları belirtir

[DELETED]

Silinen sayfaları belirtir

/!\

Bir düzenleme çakışması oluştuğunu belirtir. Lütfen problemli paragrafları birleştirerek bu sorunu çözün.


Bu sayfa wiki üzerinde gerçekleşen en son düzenlemelerin bir listesini içerir.

Daha fazla sistem bilgisine SistemBilgisi sayfasından ulaşabilirsiniz. Diğer wiki'ler üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler için WikiSites/Aggregation sayfasına bakınız.