Hint: Add your favorite pages to your navibar. See your Quicklinks list in your user preferences.

2015-11-24
[DIFF] 21:32 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:222 [2-3]
#01 Revert to revision 8.
2015-11-23
[DIFF] 17:47 [INFO] AndreasKloeckner
2015-11-22
[DELETED] 18:22 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:223 [2]
[DIFF] 04:41 [INFO] ::ffff:113 [1-2]
2015-11-20
[DIFF] 13:43 [INFO] ::ffff:83 Upload of attachment '1111'.
[DELETED] 04:19 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:216 [2]
2015-11-16
[DIFF] 22:03 [INFO] ::ffff:5 [1-2] #01 Python3 support (without suddenly deleting everything)
#02 Python3 support
2015-11-13
[DIFF] 16:14 [INFO] AndreasKloeckner [1]
AndreasKloeckner [2]
2015-11-01
[DIFF] 22:14 [INFO] AndreasKloeckner [1-2] #02 Renamed from 'WarburtonCluster'.
[DIFF] 20:27 [INFO] ::ffff:86

[DIFF]

En az bir yedek versiyonu kayıtlı eski sayfaları belirtir (yazar farkı için tıklayınız)

[UPDATED]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra düzenlenmiş sayfaları belirtir (imleyici farkı için tıklayınız)

[NEW]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra oluşturulup üzerinde düzenleme yapılmamış sayfaları belirtir

[DELETED]

Silinen sayfaları belirtir

/!\

Bir düzenleme çakışması oluştuğunu belirtir. Lütfen problemli paragrafları birleştirerek bu sorunu çözün.


Bu sayfa wiki üzerinde gerçekleşen en son düzenlemelerin bir listesini içerir.

Daha fazla sistem bilgisine SistemBilgisi sayfasından ulaşabilirsiniz. Diğer wiki'ler üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler için WikiSites/Aggregation sayfasına bakınız.