Tule so vse sistemske informacije o tem vikiju:

Python Version
2.7.10rc1 (default, May 11 2015, 00:34:56) [GCC 4.9.2]
MoinMoin Version
Release 1.9.7 [Revision release]