Ve svém NastaveniUzivatele můžete zadat vlastní Uživatelský CSS, kterým upravíte vzhled wiki dle svého přání.

2015-08-19
[DIFF] 04:54 [INFO] AndreasKloeckner
2015-08-18
[DIFF] 18:42 [INFO] ::ffff:69 [1-2]
2015-08-11
[DIFF] 20:20 [INFO] ::ffff:71
2015-07-16
[DELETED] 16:49 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:147 [2]
2015-07-15
[DIFF] 06:41 [INFO] ::ffff:64
2015-06-22
[DIFF] 09:21 [INFO] ::ffff:130 some update with lastest change and experience
2015-06-08
[DIFF] 08:13 [INFO] ::ffff:85

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky

[RENAMED]

značka pro přejmenované stránky

[CONFLICT]

Došlo k editačnímu konfliktu, zjednejte prosím nápravu (sloučením verzí dotčeného odstavce do jedné).


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki.

Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.