Porada: specyfikuj język stron dodając do nich dyrektywę #language pl. Patrz HelpOnLanguages.

2015-11-24
[DIFF] 21:32 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:222 [2-3]
#01 Revert to revision 8.
2015-11-23
[DIFF] 17:47 [INFO] AndreasKloeckner
2015-11-22
[DELETED] 18:22 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:223 [2]
[DIFF] 04:41 [INFO] ::ffff:113 [1-2]
2015-11-20
[DIFF] 13:43 [INFO] ::ffff:83 Upload of attachment '1111'.
[DELETED] 04:19 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:216 [2]
2015-11-16
[DIFF] 22:03 [INFO] ::ffff:5 [1-2] #01 Python3 support (without suddenly deleting everything)
#02 Python3 support
2015-11-13
[DIFF] 16:14 [INFO] AndreasKloeckner [1]
AndreasKloeckner [2]
2015-11-01
[DIFF] 22:14 [INFO] AndreasKloeckner [1-2] #02 Renamed from 'WarburtonCluster'.
[DIFF] 20:27 [INFO] ::ffff:86

[DIFF]

starsze strony, które mają przynajmniej jedną wersję zarchiwizowaną (kliknij żeby zobaczyć widok różnicowy)

[UPDATED]

strony uaktualnione od momentu oznaczonego przez zakładkę (kliknij żeby zobaczyć różnice)

[NEW]

strony utworzone od momentu oznaczonego przez zakładkę, nie edytowane od momentu utworzenia

[DELETED]

strony usunięte


Ta strona zawiera listę ostatnich zmian w tym serwisie.

Więcej informacji znajdziesz w SystemInfo. Zmiany w innych wiki opisane są w WikiSites/Aggregation.