User agent %
Mozilla/5.0 86.37
MSIE 9.0 3.92
CCBot/2.0 1.89
Opera/9.80 1.52
bingbot/2.0 1.28
MSIE 6.0 0.96
Mozilla/4.0 0.74
SemrushBot/0.99~bl 0.72
coccoc/1.0 0.65
YandexBot/3.0 0.39
Others 1.56