User agent %
Mozilla/5.0 89.89
Opera/9.80 1.63
CCBot/2.0 1.37
bingbot/2.0 1.29
MSIE 6.0 1.00
Mozilla/4.0 0.79
SemrushBot/0.99~bl 0.77
coccoc/1.0 0.70
MSIE 9.0 0.52
YandexBot/3.0 0.42
Others 1.62