User agent %
Mozilla/5.0 90.56
Opera/9.80 1.76
bingbot/2.0 1.23
MSIE 6.0 1.07
SemrushBot/0.99~bl 0.84
Mozilla/4.0 0.83
coccoc/1.0 0.74
MSIE 9.0 0.55
YandexBot/3.0 0.41
CCBot/2.0 0.32
Others 1.69