User agent %
Mozilla/5.0 84.43
coccoc/1.0 4.50
SemrushBot/0.99~bl 3.45
MSIE 6.0 2.24
CCBot/2.0 1.71
bingbot/2.0 0.68
MSIE 9.0 0.64
Mozilla/4.0 0.62
YandexBot/3.0 0.25
XoviBot/2.0 0.21
Others 1.26