User agent %
Mozilla/5.0 86.53
MSIE 9.0 3.87
CCBot/2.0 1.75
Opera/9.80 1.53
bingbot/2.0 1.28
MSIE 6.0 0.95
Mozilla/4.0 0.75
SemrushBot/0.99~bl 0.73
coccoc/1.0 0.66
YandexBot/3.0 0.39
Others 1.56