User agent %
Mozilla/5.0 89.91
Opera/9.80 1.64
CCBot/2.0 1.32
bingbot/2.0 1.29
MSIE 6.0 1.00
Mozilla/4.0 0.80
SemrushBot/0.99~bl 0.78
coccoc/1.0 0.70
MSIE 9.0 0.52
YandexBot/3.0 0.41
Others 1.63