User agent %
Mozilla/5.0 84.67
coccoc/1.0 4.61
SemrushBot/0.99~bl 3.45
MSIE 6.0 2.08
CCBot/2.0 1.42
bingbot/2.0 0.68
MSIE 9.0 0.68
Mozilla/4.0 0.66
YandexBot/3.0 0.27
XoviBot/2.0 0.23
Others 1.25