User agent %
Mozilla/5.0 90.12
Opera/9.80 1.68
bingbot/2.0 1.31
MSIE 6.0 1.03
CCBot/2.0 0.95
Mozilla/4.0 0.80
SemrushBot/0.99~bl 0.80
coccoc/1.0 0.72
MSIE 9.0 0.54
YandexBot/3.0 0.41
Others 1.65