User agent %
Mozilla/5.0 90.09
Opera/9.80 1.68
bingbot/2.0 1.31
MSIE 6.0 1.02
CCBot/2.0 1.00
Mozilla/4.0 0.80
SemrushBot/0.99~bl 0.80
coccoc/1.0 0.72
MSIE 9.0 0.53
YandexBot/3.0 0.42
Others 1.64