User agent %
Mozilla/5.0 90.47
Opera/9.80 1.74
bingbot/2.0 1.26
MSIE 6.0 1.06
SemrushBot/0.99~bl 0.83
Mozilla/4.0 0.82
coccoc/1.0 0.75
MSIE 9.0 0.54
CCBot/2.0 0.43
YandexBot/3.0 0.41
Others 1.68