User agent %
Mozilla/5.0 86.02
MSIE 9.0 3.90
CCBot/2.0 2.30
Opera/9.80 1.48
bingbot/2.0 1.32
MSIE 6.0 0.94
Mozilla/4.0 0.72
SemrushBot/0.99~bl 0.70
coccoc/1.0 0.67
YandexBot/3.0 0.39
Others 1.55