User agent %
Mozilla/5.0 89.80
Opera/9.80 1.62
CCBot/2.0 1.43
bingbot/2.0 1.33
MSIE 6.0 0.99
Mozilla/4.0 0.79
SemrushBot/0.99~bl 0.77
coccoc/1.0 0.70
MSIE 9.0 0.52
YandexBot/3.0 0.41
Others 1.63